REKLAMACJE

Reklamacje

Jeśli zakupiony towar jest wadliwy lub nie spełnia Państwa oczekiwań, mają Państwo prawo złożyć reklamację.

Prawo do reklamacji

Zgodnie z art. 556 Kodeksu cywilnego, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli towar ma wadę fizyczną.

Wada fizyczna

Wada fizyczna to niezgodność towaru z umową, a w szczególności:

 • niezgodność towaru z jego opisem
 • niezgodność towaru z oczekiwaniami kupującego
 • nieprawidłowe działanie towaru
 • uszkodzenie towaru

Termin do złożenia reklamacji

Reklamację należy złożyć w ciągu 1 roku od daty wydania towaru.

Sposób złożenia reklamacji

Reklamację można złożyć:

 • w formie pisemnej,
 • w formie ustnej,
 • w formie elektronicznej.

Reklamację należy złożyć u sprzedawcy, czyli w sklepie internetowym Bensini.

Składając reklamację, należy podać następujące informacje:

 • imię i nazwisko kupującego,
 • adres kupującego,
 • numer zamówienia,
 • opis wady towaru,
 • żądanie kupującego (np. wymiana towaru, naprawa towaru, zwrot pieniędzy).

Formularz reklamacji możesz pobrać tu: – wzór formularza reklamacji do pobrania – Formularz zgłoszenia reklamacji.

Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu towaru, np. fakturę lub paragon.

Rozpatrzenie reklamacji

Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

Sprzedawca może odmówić przyjęcia reklamacji, jeśli:

 • reklamacja została złożona po terminie,
 • towar nie jest wadliwy,
 • wada towaru nie jest objęta gwarancją,
 • kupujący nie dołączył do reklamacji dowodu zakupu towaru.

Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona, sprzedawca:

 • naprawi towar,
 • wymieni towar na nowy,
 • zwróci kupującemu pieniądze.

Koszty reklamacji

Koszty reklamacji ponosi sprzedawca, chyba że reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnione.

Adres do wysyłki reklamacji

Bensini
ul. Lodowa 91 lok. 54
93-232 Łódź