Regulamin współpracy biznesowej

Regulamin dla Klientów biznesowych

  1. Definicje

   1.1 Zamówienie hurtowe – zamówienie na produkty w ilościach przewyższających minimalną ilość logistyczną.
   1.2 Minimalna ilość logistyczna – minimalna liczba sztuk tego samego produktu (w jednym kolorze i tym samym rozmiarze), która musi zostać zamówiona w celu otrzymania maksymalnego rabatu.
   1.3 Ceny hurtowe – ceny oferowane dla zamówień spełniających minimalną ilość logistyczną.
   1.4 Ceny detaliczne – ceny oferowane dla zamówień poniżej minimalnej ilości logistycznej.
   1.5 Zamówienie mini hurtowe – zamówienie poniżej minimalnej ilości logistycznej, na które Klient może otrzymać rabat do wysokości -20% od cen detalicznych.
   1.6 Faktura VAT – dokument rozliczeniowy wystawiany po zaksięgowaniu płatności za zamówienie hurtowe.
   1.7 Przesyłka – zamówienie przygotowane do wysyłki i dostarczane przez wybranego przewoźnika.
   1.8 Producent – firma Bensini ® dostarczająca produkty objęte współpracą biznesową.
   1.9 Klient – osoba fizyczna lub prawna, składająca zamówienie hurtowe.
   1.10 Produkt – towar oferowany przez naszą firmę Producenta Bensini®.

 1. Składanie zamówienia hurtowego

  2.1. Aby otrzymać maksymalny rabat na zamówienie, Klient musi zamówić produkty, spełniając minimum logistyczne określone dla danego produktu. Minimalna ilość logistyczna na ogół wynosi 5 sztuk tego samego produktu (w jednym kolorze i tym samym rozmiarze), np. WGD-CZARNY-36 x 5 szt.
  2.2. Zamówienia hurtowe poniżej minimalnego logistycznego mogą otrzymać rabat w wysokości -15% od cen detalicznych.
  2.3. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem naszej strony internetowej, drogą e-mail lub poprzez kontakt z naszym działem obsługi klienta.
  2.4. Zamówienia hurtowe mogą być realizowane w czasie od 5 do 14 dni roboczych.
  2.5. Zamówienia hurtowe w ilościach spełniających wymogi logistyczne dla szybszej wysyłki np. WGD-CZARNY x 10 szt są realizowane w czasie krótszym – od 3 do 10 dni roboczych.
  2.6. Dla niektórych zamówień możemy ustalić indywidualny czas realizacji.
  2.7. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć w przypadku zamówień na wyroby jeansowe lub inne wyjątkowe produkty. W takim przypadku, czas realizacji zostanie uzgodniony indywidualnie z Klientem.

 2. Faktura i płatność

  3.1. Po przygotowaniu zamówienia do wysyłki, wystawimy Klientowi fakturę VAT.
  3.2. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności zgodnie z terminem podanym na fakturze VAT.
  3.3. Po zaksięgowaniu płatności, przystąpimy do wysyłki zamówienia.
  3.4. Płatność za zamówienie powinna być dokonana przed wysyłką.

 3. Wysyłka – przewoźnik

  4.1. Przesyłki będą dostarczane przez wybranego przewoźnika.
  4.2. Koszt wysyłki pokrywa nabywca zamówienia.

 4. Warunki ogólne

  5.1. Zamówienia hurtowe są ważne tylko dla zarejestrowanych klientów biznesowych.
  5.2. Klient zobowiązany jest do dostarczenia poprawnych danych kontaktowych oraz informacji dotyczących dostawy.
  5.3. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku dostępności produktu lub w innych uzasadnionych przypadkach.
  5.4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z opóźnień w dostawie spowodowanych przyczynami niezależnymi od naszej firmy.
  5.5. Zamówienia hurtowe realizowane są w czasie od 5 do 14 dni roboczych.
  5.6. Zamówienia hurtowe w ilościach z minimalną ilością logistyczną x 10 szt tego samego produktu, na ogół są realizowane w czasie od 3 do 10 dni roboczych. W przypadku niektórych zamówień, takich jak wyroby jeansowe i inne specjalne produkty czas realizacji zamówienia może się wydłużyć.

Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami.